Utgangspunktet for Vi FRITID

Dette er vår konseptskisse som innovasjonen startet fra.

Den viser hvordan vi ønsket å systematisere kultur og idrett i vår kommune.

Vi FRITID er generisk og ideen ble raskt at dette også skal kunne tilpasses alle andre kommuner.

Løsninger