Vårt konsept – Vi FRITID

Vi tilpasser og leverer nøkkelferdig til din kommune

VÅR VISJON

 

Vår visjon er at alle innbyggere, uavhengig av etnisitet,

skal få delta aktivt i fritidsaktiviteter basert på det enkelte individs indre motivasjon og talent.

Gjennom fritidsaktivitet skapes glede, samhold og vennskapsbånd som utvikler lokalsamfunnet

og gir alle innbyggere like muligheter til inkludering, deltagelse  og en positiv hverdag for alle.

Vi visualiserer idrett og kulturaktiviteter, gjennom konseptet Vi FRITID. Dette er tydelig, dynamisk og enkelt å implementere.

Karl Arne Lia – Gründer og daglig leder

karl.arne.lia@viintegrerer.no

tlf 992 58 998

Karl Arne kommer fra jobben som daglig leder i Notodden Fotball klubb, hvor han arbeidet fra 2013-2016.

Han er leder av nærløypelaget i Søndre Blefjell Vel, hvor han er veldig engasjert i å utvikle fjellets turmuligheter både sommer og vinterstid. I tillegg til ledererfaringen fra NFK, har han hatt aktive lederroller både i Utdanningsforbundet på Notodden, Slemmestad og Oslo gjennom en årrekke. Han har vært leder av Notodden Bordtennisklubb siden 2012, og har selv en bakgrunn som aktiv fotballspiller.

Karl Arne er utdannet lærer, og har hele livet hatt et brennende engasjement for elever med store sosiale og/eller emosjonelle vansker. Hans pedagogiske grunntanke er sterkt fokusert på enkeltindividet og 24 timerseleven. Karl Arne deltar aktivt i den lokale samfunnsdebatten.

Konseptet Vi Fritid, er en videreutvikling og systematisering av det arbeidet Karl Arne som spesialpedagog har fått til med barn og unge.

 

Ann-Christin Dahl – Nestleder i styret

tlf 907 25 367

Ann-Christin er utdannet bioingeniør og har 17 års erfaring med fokus på salg og support i Johnson & Johnson med laboratorieinstrumenter, her har hun både nasjonal og  internasjonal erfaring. Ann-Christin har også utdanning innenfor pedagogisk veiledning og prosjektledelse.

Ann-Christin er nå seksjonsleder ved Avdeling for laboratoriemedisin, Sykehuset Telemark, hvor hun har arbeidet siden 2012. Hun har i tillegg fått ansvar som prosjektleder i forbindelse med forprosjekt til anskaffelse av ny automasjonsløsning på laboratoriet.

Ann-Christin bidrar i utviklingen  av Vi Fritid og den digitale plattformen, og er nestleder i styret

 

Martine Grette – Prosjektkonsulent

martine.grette@viintegrerer.no

tlf 913 21 066

Martine Grette er selskapets fagressurs i arbeid med flyktninger. Hun har bachelorgrad i vernepleie og har de siste 6 årene gjort miljøterapeutisk arbeid i boliger for enslig mindreårige flyktninger, med hovedfokus på oppfølging av ungdommer i skole, helse, arbeidstrening og fritid.

Martine bosatte seg i Spania som 22-åring for å lære seg språket og kulturen, jobbet i flere ulike bransjer innen privat næringsliv, i nær 13 år. Hun har med det en betydelig egenerfaring i å la seg integrere i et nytt samfunn.

Martine har stor tro på konseptet Vi FRITID som verktøy til å få barn og unge ut i aktivitet, og til å finne sin arena hvor de kan oppleve mestring og tilhørighet. Martine tiltrådte som prosjektkonsulent hos Vi Integrerer AS i september 2016.