24-timers eleven

24-timers eleven

Konseptet Vi FRITID er basert på en helhetlig tenkning og pedagogikk som tar utgangspunkt i 24 timers eleven.

For å kunne fungere godt på skole eller i arbeid, er det avgjørende at man har et godt sosialt liv de øvrige timer i døgnet

Lærer språk raskere

Ved språklæring settes man inn i en enormt god  «lyttesituasjon» når mange rundt deg snakker et nytt språk i en kontekst og en aktivitet du er interessert i og deltar på mange ganger i uka.

Aktiv bruk og innlæring av nytt språk gjennom dagligdagse situasjoner som i garderoben, på vei ut på treninga,  fritidsaktiviteter, leksituasjoner osv. gjør at både barn og voksne lærer og skjønner språk enormt mye raskere enn opplæring kun i skolehverdagen.

I praksis mener vi at kommunen, gjennom Vi FRITID, får et nytt verktøy og dermed en utviklingsarena som raskere bedrer språkeinnlæring til nye innbyggere.

Ved deltakelse i fritidsaktiviteter plukker man opp og lærer seg biter av språket hver dag uten at man tenker på at man da egentlig er i den aller beste språkopplæringssituasjonen som finnes.

8 forskjellige språk

Vi FRITID er for alle innbyggere i kommunen. Konseptet er veldig tilrettelagt for integrering og inkludering av alle nye innbyggere i en kommune når alt av informasjonsbrosjyrer idag kan presenteres på 8 forskjellige språk av, ut fra den enkelte kommunes faktiske behov.

Når Vi FRITID presenterer kommunens fritidstilbud på mange språk, senker dette terskelen for nye innbyggere som ikke kan norsk, slik at det blir lettere å komme i kontakt med idretts og aktivitetstilbud for disse gruppene.

Alle nye innbyggere føler seg også langt mer velkomne når aktivitetene blir presentert systematisk og informasjon gitt på eget morsmål eller et språk de forstår. Språkene som eksempelvis tilbys i Notodden kommune er: norsk, engelsk, arabisk, dari, tigrinja, somali og polsk.

Et samarbeid med voksenopplæringen på Notodden har kartlagt at dette er det største behovet på Notodden. Nye kommuner vil ha andre språkbehov og da gis informasjonen på de språk denne kommunen behøver.